Các Thông Số Kỹ Thuật Máy Dropfoods

Thông số chi tiết

Nhiệt độ hoạt động:

10~50℃

Nhiệt độ làm lạnh

0-20℃

Khối lượng tịnh

370 kgs

Kích thước máy

1446mm x 790mm x 1940mm

Nguồn điện

200V- 50Hz/12A

Công suất

590W

Tải Brochure