6 Bước mua hàng online trên ứng dụng Dropfoods

Dropfoods tích hợp tính năng mua sắm online vào ứng dụng Dropfoods. Các bước sử dụng tính năng như sau:

Bước 1: 

Mở ứng dụng Dropfoods. Chọn mục "Mua sắm".

Bước 2: 

Chọn máy Dropfoods bạn muốn mua sản phẩm.

 

Bước 3: 

Chọn sản phẩm bạn cần mua.

Bước 4: 

Chọn số lượng sản phẩm và thêm vào giỏ hàng sau khi chọn xong.

 

Bước 5: 

Chọn giỏ hàng để kiểm tra lại các sản phẩm đã chọn mua và phương thức thanh toán phù hợp.
Sau đó chọn đặt hàng.

 

Bước 6: 

Thông báo "Đơn hàng thành công" hiện lên. Vậy là Dropfoods đã tiếp nhận đơn hàng của bạn và sẽ xử lý đơn hàng của bạn trong thời gian sớm nhất.

Chỉ với 6 bước đơn giản, là bạn đã có thể order thức ăn, nước uống, bánh kẹo... trên máy Dropfoods.